Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Werkgroep Trekvlinders (B.T.O.)


Home | Vereniging | Programma | Phegea | Mededelingen | Bibliotheek | Publicaties | Lid worden | Dagvlinders |Catalogue of the Lepidoptera of Belgium | Bladmineerders | BTO | Links

 

Werkgroep Trekvlinders (B.T.O.)

In 1984 werd het Belgische Trekvlinderonderzoek (B.T.O.) opgestart. Sinds 2015 is de naam veranderd in Benelux Trekvlinderonderzoek. Dit B.T.O. heeft als doel zoveel mogelijk informatie over de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse trekvlinders te verzamelen. Jaarlijks rapporteren meer dan honderd medewerkers uit alle uithoeken van die landen hun waarnemingen. Deze gegevens worden gecentraliseerd in een databank.

In principe wordt in het septembernummer van Phegea een samenvattend verslag gepubliceerd over de waarnemingen van het vorige jaar.

Zie de reeds verschenen publicaties over het B.T.O in Entomobrochures 6 en 8.

In tijden van klimaatsverandering zou dit onderzoek de komende jaren wel eens heel interessante en verrassende informatie kunnen opleveren. Wie interesse heeft om aan dit onderzoek mee te werken, neemt contact op met:

Eddy Vermandel
Poorterslaan 118
NL-4561 ZN Hulst
0114-370378 vanuit België 0031 114 370378
e-mail