Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Home


Home | Vereniging | Programma | Phegea | Mededelingen | Bibliotheek | Publicaties | Lid worden | Dagvlinders | Catalogue of the Lepidoptera of Belgium| Bladmineerders | BTO | Links

 

De Vlaamse Vereniging voor Entomologie is een wetenschappelijke vereniging voor de studie van insecten. Het lidmaatschap staat open voor alle entomologen. Commerciële verzamelaars worden uitgesloten. Hoe lid worden?

Nieuw...

Volgende bijeenkomst

De eerstvolgende algemene bijeenkomst is gepland na het zomerreces: zondag 29 september. Maar wie geïnteresseerd is in dagvlinders, kan alvast een van de bijeenkomsten van de Werkgroep Dagvlinders bezoeken in het BC Molsbroek op 30 maart en 20 april. In het weekend van 24–25 mei is er de jaarlijkse excursie, ditmaal naar Het Zwin (Knokke) en in ditzelfde weekend wordt de startdag gepland van de Insectenweek.
We wensen alle leden alvast een deugddoende zomer toe, met veel interessante insectenwaarnemingen.

 

Terugblik op de Entomodag, 10 november 2018 – "Insecten in het licht"

Op zaterdag 10 november 2018 werd de derde Entomodag georganiseerd met als thema "Insecten in het licht". Bijna 60 belangstellenden schreven zich in! Dit was tevens de laatste (openbare) activiteit van de vereniging. Tijdens het winterreces werken we wel verder aan het moderniseren van de referentiecollecties en het uitbouwen van de bibliotheek. Maar tevens bereiden we ons voor op de Algemene Ledenvergadering met aansluitend nieuwjaarsreceptie op zondag 20 januari 2019. Noteer deze datum alvast in je agenda!

Entomodag_01   Entomodag_02

Opening van de 3de Entomodag in het Bezoekerscentrum nabij het Vrieselhof.

 

Tussen de vele interessante presentaties was er volop gelegenheid voor persoonlijke gesprekken.

 

Vernieuwde website "Catalogue of the Lepidoptera of Belgium"!

De nieuwe website "Catalogue of the Lepidoptera of Belgium" werd ook tijdens deze Entomodag nog eens gedetailleerd voorgesteld en er werd gevraagd aan iedereen om mee te helpen om foto's in te sturen zodat deze website een zo volledig mogelijke catalogus wordt van de Belgische Lepidoptera. Ook allerhande info over de Belgische Lepidoptera is welkom. Stuur uw foto's e.d. op naar Chris Steeman.

NewWebsite

 

Butterflies in the Benelux

Butterflies Benelux

 

Vrieselhof

Vrieselhof

Vergaderingen in het Vrieselhof!

Vanaf 08 mei 2015 gaan de gewone bijeenkomsten van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie door in het Vrieselhof, Schildesteenweg 95, te 2520 Ranst - Oelegem.

Er is ruime parkeergelegenheid in de buurt van de ingang van het domein (volg de wegwijzers naar restaurant "Remise").

Meer info over dit domein en gebouw op de website van het Vrieselhof.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaties

De vereniging publiceert het driemaandelijks tijdschrift Phegea en de onregelmatige reeks Entomobrochure.

De leden hebben vrije toegang tot de vergaderingen en genieten 30% vermindering op de prijzen van de publicaties van de vereniging

Adres:

Vlaamse Vereniging voor Entomologie

 

Secretaris: Zoë Vanstraelen

 

Westerwennel 15

 

3600 Genk, Belgium

 

e-mail: Vlaamse Vereniging voor Entomologie

Hoe lid worden?