Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Home


Home | Vereniging | Programma | Phegea | Mededelingen | Bibliotheek | Publicaties | Lid worden | Dagvlinders | Catalogue of the Lepidoptera of Belgium| Bladmineerders | BTO | Links

 

De Vlaamse Vereniging voor Entomologie is een wetenschappelijke vereniging voor de studie van insecten. Het lidmaatschap staat open voor alle entomologen. Commerciële verzamelaars worden uitgesloten. Hoe lid worden?

Nieuw...

Volgende bijeenkomst

De eerstvolgende algemene bijeenkomst is gepland na het zomerreces: zondag 29 september.
We wensen alle leden een deugddoende zomer toe, met veel interessante insectenwaarnemingen.

Belangrijke nieuwe publicaties

Halictidae  

A. Pauly 2019. Abeilles de Belgique, Halictidae. In dit boek (A4; 517 pagina's) behandelt de auteur, Alain Pauly, de bijenfamilie Halictidae voor een breed publiek van professionelen, studenten en geïnteresseerde natuurliefhebbers. Aan de hand van identificatiesleutels kunnen de 84 soorten die in België voorkomen op naam worden gebracht. Daartoe is het boek overvloedig geïllustreerd met ruim 1200 kleurfoto's, > 90 verspreidingskaartjes en > 90 fenogrammen. Het boek geeft bovendien voor elke soort een gedetailleerde beschrijving van de ecologie, de biotopen, de verspreiding, de fenologie, het sociaal gedrag en de IUCN Rode Lijst status. Het sluit af met een analyse van de verschillende factoren die het voortbestaan van deze boeiende bijen in België bedreigen en stelt een aantal beschermingsmaatregelen voor [meer info].

Coleophoridae  

G. Baldizzone 2019. Fauna d'Italia – Coleophoridae. De voorbereidingen van dit boek begonnen in 1976 en eindelijk is het resultaat er: een zeer rijkelijk geïllustreerd overzicht van de familie Coleophoridae die in Italië voorkomen. Bijna alle soorten die in België voorkomen, staan erin beschreven. Het is wel in het Italiaans.
"I Coleophoridae sono microlepidotteri di piccole dimensioni, spesso di aspetto poco vistoso, di colore scuro, brunastro o ocraceo e il territorio italiano ospita oltre la metà delle specie conosciute in Europa. Sebbene parecchi studiosi e appassionati s'interessino a questi insetti per alcune specificità anatomiche, esistono pochissime monografie a carattere nazionale, anche per le difficoltà relative all'identificazione delle singole specie che impediscono la stesura delle chiavi normalmente utilizzate dagli studiosi. Il volume, che raccoglie gli studi di oltre 40 anni di ricerche e raccolte, ha lo scopo di presentare le attuali conoscenze sui Coleophoridae italiani e di fornire gli strumenti idonei alla loro identificazione attraverso tavole a colori e in bianco e nero e fotografie. Non dannosi per le piante, i Coleophoridae sono indicatori di qualità ambientale e strumenti per la pianificazione gestionale di aree d'interesse naturalistico ma, data l'attuale situazione di distruzione progressiva dei biotopi a causa dell'inquinamento, della cementificazione, dell'abbandono di boschi e dell'agricoltura tradizionale; essi rischiano l'estinzione."
De officiële prijs bedraagt 140,- EUR, maar met een beetje online zoeken vindt met het ook met 15% vermindering.

Noctuidae  

P. Leraut 2019. Moths of Europe, Noctuids 1 and 2. Dit zijn de delen 5 en 6 uit de bekende reeks.
In deze beide delen van de reeks Moths of Europe behandelt P. Leraut de vroegere, grote familie Noctuidae. In feite kan met beter spreken van de superfamilie Noctuoidea waarin ook de familie Notodontidae hoort. DNA-onderzoek en nauwkeuriger morfologische studies hebben aangetoond dat de vroegere familie Noctuidae een amalgaam is van verschillende taxonomische groepen en de familie is daardoor opgesplitst in vier families: Erebidae, Eutelidae, Nolidae en Noctuidae. In deel 5 worden de Erebidae, Eutelidae en een deel van de Noctuidae behandeld, in deel 6 volgen de rest van de Noctuidae en de Nolidae.
Zie boekbespreking in het septembernummer van Phegea 2019.

 

Geometridae  

B. Müller et al. 2019. The Geometrid Moths of Europe, Volume 6, Ennominae II.
Dit laatste deel is door niet minder dan 6 auteurs beschreven en het werden zoveel bladzijden, dat dit zesde deel in twee aparte boeken is ingebonden. In deze boeken worden de tribi Boarmiini en Gnophini besproken en verder worden er verbeteringen en aanvullingen aan de vorige delen aangebracht. Hiermee sluit het overzicht van de Europese Geometridae af.
Uitgegeven door Brill, waar de volledige reeks nog te verkrijgen is.

 

 

 

Insecten in gevaar?!

InsectenInGevaar  

Lezing – Dinsdag 8 oktober 2019, 19.00 – 22.00 u.

Provinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86, 3600 Genk

De alarmerende berichten over de achteruitgang van het aantal insecten wereldwijd en in onze omgeving zijn je wellicht niet ontgaan. Wat zijn de gevolgen en hoe kunnen we deze achteruitgang stoppen? Dat ontdek je tijdens de lezing “Insecten in gevaar?!”.

Onderzoek in beschermde natuurgebieden van Nederland en Duitsland wijst uit dat insectenpopulaties er dramatisch achteruitgaan. Door intensieve grondbewerking, het gebruik van pesticiden en de neerslag van ammoniak in en vooral ook buiten landbouwgebied daalt het aantal insecten met 75%. Welke effecten heeft dit op ecosystemen? En wat kunnen we doen om deze achteruitgang tegen te gaan?

Al 30 jaar inventariseert het Netwerk Natuuronderzoek insecten in Limburg. Dit onderzoek levert een schat aan informatie op, die met de hulp van statistische analyse is verwerkt. Kent de insectenpopulatie van Limburg ook een dalende trend, of zijn er plaatselijk lichtpunten?

Inschrijven kan tot 6 oktober 2019. Meer info en programma.

 

Vernieuwde website "Catalogue of the Lepidoptera of Belgium"!

De nieuwe website "Catalogue of the Lepidoptera of Belgium" werd tijdens de voorbije Entomodag nog eens gedetailleerd voorgesteld en er werd aan iedereen gevraagd om mee te helpen door foto's in te sturen zodat deze website een zo volledig mogelijke catalogus wordt van de Belgische Lepidoptera. Ook allerhande info over de Belgische Lepidoptera is welkom. Stuur uw foto's e.d. op naar Chris Steeman.

NewWebsite

 

Butterflies in the Benelux

Butterflies Benelux

 

Vrieselhof

Vrieselhof

Vergaderingen in het Vrieselhof!

Vanaf 08 mei 2015 gaan de gewone bijeenkomsten van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie door in het Vrieselhof, Schildesteenweg 95, te 2520 Ranst - Oelegem.

Er is ruime parkeergelegenheid in de buurt van de ingang van het domein (volg de wegwijzers naar restaurant "Remise").

Meer info over dit domein en gebouw op de website van het Vrieselhof.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaties

De vereniging publiceert het driemaandelijks tijdschrift Phegea en de onregelmatige reeks Entomobrochure.

De leden hebben vrije toegang tot de vergaderingen en genieten 30% vermindering op de prijzen van de publicaties van de vereniging

Adres:

Vlaamse Vereniging voor Entomologie

 

Secretaris: Zoë Vanstraelen

 

Westerwennel 15

 

3600 Genk, Belgium

 

e-mail: Vlaamse Vereniging voor Entomologie

Hoe lid worden?