Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Home


Home | Vereniging | Programma | Phegea | Mededelingen | Bibliotheek | Publicaties | Lid worden | Dagvlinders | Vlinderfaunistiek | Bladmineerders | BTO | Links

 

De Vlaamse Vereniging voor Entomologie is een wetenschappelijke vereniging voor de studie van insecten. Het lidmaatschap staat open voor alle entomologen. Commerciële verzamelaars worden uitgesloten. Hoe lid worden?

Nieuw...

Volgende bijeenkomst – Algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie!

De volgende bijeenkomst, de Algemene ledenvergadering met aansluitend een nieuwjaarsreceptie, gaat door in het verenigingslokaal (Vrieselhof, Schildesteenweg 95 te Ranst - Oelegem) op zondag 22 januari 2017. Start om 14.00 uur.

Algemene ledenvergadering – Dagorde:

- opening door de voorzitter
- verslag van de secretaris
- verslag van de penningmeester
- verslag van de hoofdredacteur
- verslag van de bibliothecaris
- berichten uit onderwerpgebonden secties en werkgroepen:

. Werkgroep Dagvlinders
. Werkgroep Bladmineerders
. Werkgroep Vlinderfaunistiek
. Benelux Trekvlinderonderzoek (BTO)
. Regionale Werking Antwerpen

- sluiting door de voorzitter

Nieuwjaarsviering: Zoals elk jaar wordt het nieuwe jaar feestelijk ingezet met een hapje en een drankje. Voor de traditionele tombola worden de te winnen prijzen door de leden bijeengebracht: boeken, entomologisch materiaal, enz. (a.u.b. geen "derdehandse spullen").

 

Catalogus van de Belgische Lepidoptera – Catalogue of the Lepidoptera of Belgium

CatLepBelg

De verspreiding van de Belgische Lepidoptera per provincie werd in de Catalogus van de Belgische Lepidoptera (1998) voor het eerst gepubliceerd als een studiedocument van het KBIN.
De "jacht op nieuwe provinciegegevens" leverde in de jaren nadien ongelooflijk veel verspreidingsgegevens op en zelfs een hele reeks nieuwe soorten voor de Belgische fauna. De digitalisering van de informatie (o.a. via waarnemingen.be) en de talrijke excursies van de Werkgroep Bladmineerders zorgde voor een enorme toevloed aan gegevens.
In dezelfde tijdspanne werd veel moleculair onderzoek verricht aan de meest uiteenlopende vlindergroepen waardoor de inzichten in de systematiek soms sterk werden bijgesteld.

Hierdoor werd het wenselijk om een nieuwe versie van de catalogus te publiceren.
Deze nieuwe versie wordt vanaf 02 december 2016 digitaal en gratis ter beschikking gesteld van alle belangstellenden en kan gedownload worden via: http://www.phegea.org/Documents/CatalogueBelgianLepidoptera_2016.pdf

The distribution per province of the Belgian Lepidoptera was published for the first time in  theCatalogue of the Lepidoptera of Belgium (1998) as a "studiedocument van het KBIN".
The "hunt for new province-data" resulted the following years in an incredible amount of distribution data and even a whole series of new species for the Belgian fauna. The digitalisation of information (a.o. through www.waarnemingen.be) and the numerous excursions of the "Werkgroep Bladmineerders" (Workgroup Leafminers) caused a massive influx of data.
During the same period, a lot of molecular research was conducted on the most diverse Lepidoptera groups causing important changes in the insight of  the systematics.
This made it desirable to publish a new version of the catalogue.
Since 02 December 2016 this new digital version is freely available to all interested parties and can be downloaded from: http://www.phegea.org/Documents/CatalogueBelgianLepidoptera_2016.pdf

 

Phegea online bij BHL (Biodiversity Heritage Library) BHL

Zopas is de hele reeks Phegea-nummers (t.e.m. 2013) online gezet bij de befaamde Biodiversity Heritage Library, waar eveneens talrijke oude tijdschriften en boeken gratis kunnen geraadpleegd worden. De Phegea-reeks zal elk jaar aangevuld worden met de volgende jaargang (huidig jaar minus 2 jaar). Bekijk Phegea online.

 

Nieuw: Butterflies in the Benelux, online book!

Butterflies Benelux

 

Vrieselhof

Vrieselhof

Vergaderingen in het Vrieselhof!

Vanaf 08 mei 2015 gaan de gewone bijeenkomsten van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie door in het Vrieselhof, Schildesteenweg 95, te 2520 Ranst - Oelegem.

Er is ruime parkeergelegenheid in de buurt van de ingang van het domein (volg de wegwijzers naar restaurant "Remise").

Meer info over dit domein en gebouw op de website van het Vrieselhof.

Publicaties: De vereniging publiceert het driemaandelijks tijdschrift Phegea en de onregelmatige reeks Entomobrochure.

De leden hebben vrije toegang tot de vergaderingen en genieten 30% vermindering op de prijzen van de publicaties van de vereniging.

Adres: Vlaamse Vereniging voor Entomologie
  Secretaris: W. De Prins
  Dorpstraat 401B
  B-3061 Leefdaal, Belgium
  e-mail: Vlaamse Vereniging voor Entomologie

Hoe lid worden?