Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Home


Home | Vereniging | Programma | Phegea | Mededelingen | Bibliotheek | Publicaties | Lid worden | Dagvlinders | Catalogue of the Lepidoptera of Belgium| Bladmineerders | BTO | Links

 

De Vlaamse Vereniging voor Entomologie is een wetenschappelijke vereniging voor de studie van insecten. Het lidmaatschap staat open voor alle entomologen. Commerciële verzamelaars worden uitgesloten. Hoe lid worden?

Nieuw...

Oproep aan alle leden van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie

 

Verschillende bestuursleden van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie hebben aangegeven dat ze na vele jaren trouwe dienst graag plaats willen maken voor vers bloed en vernieuwing.

Theo Garrevoet heeft als voorzitter 32 jaar lang het beste van zichzelf gegeven om de V.V.E. op de  kaart te zetten. Ook Geertje Rylant, sinds jaar en dag onze behoedzame penningmeester, en bestuursleden Jos Dils en Guy Van de Weyer willen na vele jaren inzet graag de fakkel doorgeven aan een nieuwe generatie.

We wensen Theo, Geertje, Jos en Guy nadrukkelijk en hartelijk te bedanken voor hun onverdroten inzet en kijken samen met hen uit naar nieuwe kandidaat-bestuursleden die hun schouders willen zetten onder een frisse en toekomstgerichte doorstart van onze vereniging.

We roepen langs deze weg dan ook graag alle geïnteresseerde leden op om vanuit een vernieuwd bestuur mee te werken aan de uitbouw van een toekomstvisie, een vlotte dagelijkse werking en, uiteraard, een interessant programma! We zoeken hiervoor enthousiaste entomologen met expertise in uiteenlopende specialisaties, maar ook geïnteresseerden om de financiën van de vereniging te beheren, om vergaderingen te notuleren en om redactiewerk voor Phegea te doen. Om allerlei praktische kennis en ervaring door te geven kan van 2020 een overgangsjaar gemaakt worden met een ad interim bestuur.

Wie interesse heeft om een bestuursfunctie op te nemen, kan dit, bij voorkeur tegen 10 januari 2020, melden via vventomologie@gmail.com.

De stand van zaken zal besproken en voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van 19 januari 2020 in het Vrieselhof, Schildesteenweg 95, 2520 Ranst – Oelegem, om 14u. Aansluitend volgt de traditionele nieuwjaarsreceptie. We hopen u hier talrijk te mogen verwelkomen!

 

Entomodag V.V.E.

De jaarlijkse Entomodag, met als thema "Insecten in een veranderlijk klimaat", georganiseerd in het Bezoekerscentrum Lieteberg te Zutendaal was een succes met een heel gevarieerd programma. De 50 aanwezigen waren erg tevreden over de ontvangst in de Lieteberg en vooral over het gerieflijke auditorium. Er waren meestal teveel vragen na elke voordracht, maar dat werd goedgemaakt tijdens de pauzes bij een kopje thee of koffie.

Het is nu even pauze bij de vereniging zelf. We komen weer samen op zondag 19 januari 2020 voor de Algemene ledenvergadering en de Nieuwjaarsreceptie.

Ondertussen werden de pdfs van de artikels in Phegea 45 (2017) vrijgegeven voor online consultatie.

 

Entomologische studiedag

ES2019  

Entomologische studiedag – zaterdag 07 december 2019, 09.30 – 17.00 u.

Georganiseerd door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie in het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN),
Vautierstraat 29, 1000 Brussel.

Meer info en programma.

Inschrijven (10 €) is verplicht.

 

Vernieuwde website "Catalogue of the Lepidoptera of Belgium"!

De nieuwe website "Catalogue of the Lepidoptera of Belgium" werd tijdens de voorbije Entomodag nog eens gedetailleerd voorgesteld en er werd aan iedereen gevraagd om mee te helpen door foto's in te sturen zodat deze website een zo volledig mogelijke catalogus wordt van de Belgische Lepidoptera. Ook allerhande info over de Belgische Lepidoptera is welkom. Stuur uw foto's e.d. op naar Chris Steeman.

NewWebsite

 

Butterflies in the Benelux

Butterflies Benelux

 

Vrieselhof

Vrieselhof

Vergaderingen in het Vrieselhof!

Vanaf 08 mei 2015 gaan de gewone bijeenkomsten van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie door in het Vrieselhof, Schildesteenweg 95, te 2520 Ranst - Oelegem.

Er is ruime parkeergelegenheid in de buurt van de ingang van het domein (volg de wegwijzers naar restaurant "Remise").

Meer info over dit domein en gebouw op de website van het Vrieselhof.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaties

De vereniging publiceert het driemaandelijks tijdschrift Phegea en de onregelmatige reeks Entomobrochure.

De leden hebben vrije toegang tot de vergaderingen en genieten 30% vermindering op de prijzen van de publicaties van de vereniging

Adres:

Vlaamse Vereniging voor Entomologie

 

Secretaris: Zoë Vanstraelen

 

Westerwennel 15

 

3600 Genk, Belgium

 

e-mail: Vlaamse Vereniging voor Entomologie

Hoe lid worden?