Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Home


Home | Vereniging | Programma | Phegea | Mededelingen | Bibliotheek | Publicaties | Lid worden | Dagvlinders | Catalogue of the Lepidoptera of Belgium| Bladmineerders | BTO | Links

 

De Vlaamse Vereniging voor Entomologie is een wetenschappelijke vereniging voor de studie van insecten. Het lidmaatschap staat open voor alle entomologen. Commerciële verzamelaars worden uitgesloten. Hoe lid worden?

Nieuw...

Volgende bijeenkomst – Lentevergadering

Hierbij nodigen wij u hartelijk uit op onze volgende bijeenkomst, de lentevergadering, op zondag 15 maart 2020 te 14.00 uur, Vrieselhof, Schildesteenweg 95, 2520 Ranst – Oelegem.

Er zijn tijdens de laatste maanden heel wat boeken bijgekocht voor de bibliotheek en de ruil van Phegea met meer dan 100 entomologische tijdschriften leverde heel wat extra schapruimte aan interessante literatuur op. Dat is allemaal te raadplegen tijdens deze lentevergadering.
Verder kunnen de collecties van de vereniging, waarvan de nachtvlinders reeds volledig zijn herwerkt, geraadpleegd worden. Er is door de Werkgroep Dagvlinders reeds een grote stap gezet in de herwerking van de dagvlindercollectie en ook de Coleoptera werden aangepakt. Kom dus gerust eens kijken.
Spreek eventueel af met vrienden en/of collega's om samen te rijden.

U kan vanaf nu reeds een kijkje nemen in de inhoud van het maartnummer 2020 van Phegea.

BioBlitz_logo  

Leg meteen ook de data vast voor de BioBlitz in de Plantentuin te Meise: 24–26 mei 2020. Zie meer info op het programma.

 

Lidmaatschap 2020

Indien u nog niet betaalde voor het lidmaatschap 2020, breng dat dan vanaf nu in orde op volgende rekening:
Vlaamse Vereniging voor Entomologie, Dorpstraat 401B, 3061 Leefdaal
IBAN BE92 0689 3636 9723
BIC GKCCBEBB

Belgische leden 40,- EUR.
Buitenlandse leden 45,- EUR.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Membership 2020

When you did not pay your subscription for 2020 yet, please pay your membership fee of 45,- EUR now on:
Vlaamse Vereniging voor Entomologie, Dorpstraat 401B, 3061 Leefdaal
IBAN BE92 0689 3636 9723
BIC GKCCBEBB

Many thanks for your continuous support.

Oproep aan alle leden van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie

 

Verschillende bestuursleden van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie hebben aangegeven dat ze na vele jaren trouwe dienst graag plaats willen maken voor vers bloed en vernieuwing.

Theo Garrevoet heeft als voorzitter 32 jaar lang het beste van zichzelf gegeven om de V.V.E. op de  kaart te zetten. Ook Geertje Rylant, sinds jaar en dag onze behoedzame penningmeester, en bestuursleden Jos Dils en Guy Van de Weyer willen na vele jaren inzet graag de fakkel doorgeven aan een nieuwe generatie.

We wensen Theo, Geertje, Jos en Guy nadrukkelijk en hartelijk te bedanken voor hun onverdroten inzet en kijken samen met hen uit naar nieuwe kandidaat-bestuursleden die hun schouders willen zetten onder een frisse en toekomstgerichte doorstart van onze vereniging.

We roepen langs deze weg dan ook graag alle geïnteresseerde leden op om vanuit een vernieuwd bestuur mee te werken aan de uitbouw van een toekomstvisie, een vlotte dagelijkse werking en, uiteraard, een interessant programma! We zoeken hiervoor enthousiaste entomologen met expertise in uiteenlopende specialisaties, maar ook geïnteresseerden om de financiën van de vereniging te beheren, om vergaderingen te notuleren en om redactiewerk voor Phegea te doen. Om allerlei praktische kennis en ervaring door te geven kan van 2020 een overgangsjaar gemaakt worden met een ad interim bestuur.

Wie interesse heeft om een bestuursfunctie op te nemen, kan dit, bij voorkeur tegen 10 januari 2020, melden via vventomologie@gmail.com.

De stand van zaken zal besproken en voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van 19 januari 2020 in het Vrieselhof, Schildesteenweg 95, 2520 Ranst – Oelegem, om 14u. Aansluitend volgt de traditionele nieuwjaarsreceptie. We hopen u hier talrijk te mogen verwelkomen!

 

Catalogue of the Lepidoptera of Belgium

De nieuwe website "Catalogue of the Lepidoptera of Belgium" werd tijdens de voorbije Entomodag nog eens gedetailleerd voorgesteld en er werd aan iedereen gevraagd om mee te helpen door foto's in te sturen zodat deze website een zo volledig mogelijke catalogus wordt van de Belgische Lepidoptera. Ook allerhande info over de Belgische Lepidoptera is welkom. Stuur uw nieuwe provinciewaarnemingen, foto's e.d. op naar Chris Steeman.

NewWebsite

 

Butterflies in the Benelux

Butterflies Benelux

 

Vrieselhof

Vrieselhof

Vergaderingen in het Vrieselhof!

Vanaf 08 mei 2015 gaan de gewone bijeenkomsten van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie door in het Vrieselhof, Schildesteenweg 95, te 2520 Ranst - Oelegem.

Er is ruime parkeergelegenheid in de buurt van de ingang van het domein (volg de wegwijzers naar restaurant "Remise").

Meer info over dit domein en gebouw op de website van het Vrieselhof.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaties

De vereniging publiceert het driemaandelijks tijdschrift Phegea en de onregelmatige reeks Entomobrochure.

De leden hebben vrije toegang tot de vergaderingen en genieten 30% vermindering op de prijzen van de publicaties van de vereniging

Ledensecretaris: Jurate De Prins

Vlaamse Vereniging voor Entomologie

Hoe lid worden?