Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Home


Home | Vereniging | Programma | Phegea | Mededelingen | Bibliotheek | Publicaties | Lid worden | Dagvlinders | Vlinderfaunistiek | Bladmineerders | BTO | Links

 

De Vlaamse Vereniging voor Entomologie is een wetenschappelijke vereniging voor de studie van insecten. Het lidmaatschap staat open voor alle entomologen. Commerciële verzamelaars worden uitgesloten. Hoe lid worden?

Nieuw...

Catalogus van de Belgische Lepidoptera – Catalogue of the Lepidoptera of Belgium

CatLepBelg

De verspreiding van de Belgische Lepidoptera per provincie werd in de Catalogus van de Belgische Lepidoptera (1998) voor het eerst gepubliceerd als een studiedocument van het KBIN.
De "jacht op nieuwe provinciegegevens" leverde in de jaren nadien ongelooflijk veel verspreidingsgegevens op en zelfs een hele reeks nieuwe soorten voor de Belgische fauna. De digitalisering van de informatie (o.a. via waarnemingen.be) en de talrijke excursies van de Werkgroep Bladmineerders zorgde voor een enorme toevloed aan gegevens.
In dezelfde tijdspanne werd veel moleculair onderzoek verricht aan de meest uiteenlopende vlindergroepen waardoor de inzichten in de systematiek soms sterk werden bijgesteld.

Hierdoor werd het wenselijk om een nieuwe versie van de catalogus te publiceren.
Deze nieuwe versie zal vanaf 02 december 2016 digitaal en gratis ter beschikking worden gesteld van alle belangstellenden en kunnen gedownload worden via: http://www.phegea.org/Documents/CatalogueBelgianLepidoptera_2016.pdf

The distribution per province of the Belgian Lepidoptera was published for the first time in  theCatalogue of the Lepidoptera of Belgium (1998) as a "studiedocument van het KBIN".
The "hunt for new province-data" resulted the following years in an incredible amount of distribution data and even a whole series of new species for the Belgian fauna. The digitalisation of information (a.o. through www.waarnemingen.be) and the numerous excursions of the "Werkgroep Bladmineerders" (Workgroup Leafminers) caused a massive influx of data.
During the same period, a lot of molecular research was conducted on the most diverse Lepidoptera groups causing important changes in the insight of  the systematics.
This made it desirable to publish a new version of the catalogue.
From 02 December 2016 this new digital version will be freely available to all interested parties and can be downloaded from: http://www.phegea.org/Documents/CatalogueBelgianLepidoptera_2016.pdf

 

Artikels uit Phegea jaargang 2014 gratis te downloaden

Vanaf nu worden de pdfs van de artikels gepubliceerd in jaargang 42 (2014) van Phegea vrijgegeven voor downloads.

Interessante uitzending over Niko Tinbergen op Canvas

Op maandag 28 november begint op Canvas de nieuwe wetenschapsreeks ‘De Herontdekking van de Wereld’: https://www.canvas.be/de-herontdekking-van-de-wereld. Daarin reizen zes Vlaamse wetenschappers hun held achterna. Op maandag 05 december is het de beurt aan gedragsbioloog Hans Van Dyck. Die gaat bioloog Niko Tinbergen achterna, een wetenschapper en Nobelprijswinnaar, die zijn vakgebied veranderde en een van de belangsrijkste biologen was van de 20ste eeuw.
(meegedeeld door Maarten Boone, eindredacteur Canvas).

 

Volgende bijeenkomst – Algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie!

De volgende bijeenkomst, de Algemene ledenvergadering met aansluitend een nieuwjaarsreceptie, gaat door in het verenigingslokaal (Vrieselhof, Schildesteenweg 95 te Ranst - Oelegem) op zondag 22 januari 2017. Start om 14.00 uur.

 

Horisme radicaria (tweelingbosrankspanner) ook in België,— oproep tot medewerking

In een recent artikel in Entomologische Berichten (75 (5): 200-203) toonde Paul Vossen aan dat Horisme radicaria (tweelingbosrankspanner) in Nederlands Zuid-Limburg voorkomt tussen exemplaren van Horisme tersata (egale bosrankspanner). Tussen 2005 en 2014 werden 25 exemplaren geïdentificeerd als Horisme radicaria aan de hand van genitaalpreparaten.

Ook in België blijkt Horisme radicaria met zekerheid voor te komen. Een genitaalpreparaat (door Davy De Groote) van een mannelijk dier gevangen te Han-sur-Lesse op 7 mei 2016 toont onmiskenbaar de kenmerkende asymetrische uitsteeksels (‘tanden’) op de valven, waarbij de ‘tand’ op de linkervalve opvallend lang en sikkelvormig is. De basis van de ‘tand’ op de valve is breder dan hoog. Bij Horisme tersata zijn die uitsteeksels symmetrisch, op een basis die hoger is dan breed. Zie Vossen en voor duidelijke genitaalpreparaten van beide soorten Horisme radicaria en Horisme tersata.

Hoogstwaarschijnlijk is Horisme radicaria in België tot nu over het hoofd gezien, zeker in thermofiele gebieden in Zuid-België (de kalkstreek en de Gaume). Het verdient daarom aanbeveling eerder gevangen of waargenomen dieren te herbekijken. Twee belangrijke indicaties zijn de vleugelpunt (apex) van de voorvleugel en de middenstip op de voorvleugel:

  • De vleugelpunt wordt bij de twee soorten door een zwarte ‘apicale lijn’ in tweeën gedeeld. Het veld tussen die apicale lijn en de voorrand van de vleugel is bij Horisme radicaria egaal en bleek van kleur, en valt daardoor redelijk goed op.
  • Horisme radicaria heeft normaal nooit een (spoor van) middenstip op de voorvleugels. Zie op Lepiforum vlinders van H. radicaria en H. tersata.

Om een zicht te krijgen op de verspreiding zijn alle signalementen van mogelijke Horisme radicaria’s uit België (foto’s van levende of geprepareerde exemplaren) welkom bij Tom Sierens, en ook op de entomodag op 12 november in het Vrieselhof kunnen exemplaren meegebracht worden.

 

Phegea online bij BHL (Biodiversity Heritage Library) BHL

Zopas is de hele reeks Phegea-nummers (t.e.m. 2013) online gezet bij de befaamde Biodiversity Heritage Library, waar eveneens talrijke oude tijdschriften en boeken gratis kunnen geraadpleegd worden. De Phegea-reeks zal elk jaar aangevuld worden met de volgende jaargang (huidig jaar minus 2 jaar). Bekijk Phegea online.

 

Nieuw: Butterflies in the Benelux, online book!

Butterflies Benelux

 

Vrieselhof

Vrieselhof

Vergaderingen in het Vrieselhof!

Vanaf 08 mei 2015 gaan de gewone bijeenkomsten van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie door in het Vrieselhof, Schildesteenweg 95, te 2520 Ranst - Oelegem.

Er is ruime parkeergelegenheid in de buurt van de ingang van het domein (volg de wegwijzers naar restaurant "Remise").

Meer info over dit domein en gebouw op de website van het Vrieselhof.

Publicaties: De vereniging publiceert het driemaandelijks tijdschrift Phegea en de onregelmatige reeks Entomobrochure.

De leden hebben vrije toegang tot de vergaderingen en genieten 30% vermindering op de prijzen van de publicaties van de vereniging.

Adres: Vlaamse Vereniging voor Entomologie
  Secretaris: W. De Prins
  Dorpstraat 401B
  B-3061 Leefdaal, Belgium
  e-mail: Vlaamse Vereniging voor Entomologie

Hoe lid worden?