Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Werkgroep Dagvlinders


Home V.V.E. | Dagvlinders | Bijeenkomsten | Projecten | Reisverslagen | Veldactiviteiten | Publicaties | Onderzoek | Flieflotter | Benelux |

Welkom bij de VVE Werkgroep Dagvlinders (VVE WG DV)

Nieuw in Reisverslagen: PACA van 3 april tot 13 april 2017.

Flieflotter 2017
Vanessa atalanta (Atalanta) werd gekozen als dagvlinder voor de categorie soort van dit jaar.

Workshops najaar 2017
De recente dissectie workshop werd gesmaakt en er is vraag om dit regelmatig te herhalen. Tijdens het najaar zijn drie zaterdagen gepland. Zie: Bijeenkomsten.

Flieflotter2016
Johan Staelens won dit jaar de fotowedstrijd. Proficiat, Johan!
Alle genomineerde foto's online.

Doelstellingen van de VVE WG DV:

1. Verenigen van amateur en professionele entomologen met interesse in klassiek entomologisch onderzoek van dagvlinders (Papilionoidea & Hesperioidea) binnen het West Palearctisch gebied.
2. Organiseren van vergaderingen, opleidingen, workshops rond technische aspecten en begeleiden van veldwerk.
3. Publiceren van observaties, inventarisaties, onderzoek en activiteiten gericht op het behoud van de dagvlinders.

Activiteiten:

- 6 bijeenkomsten per jaar
- Excursies en veldwerk
- Onderzoeksprojecten
- Samenwerking met extern onderzoek
- Workshops (klassieke entomologische technieken, fotografie, ...)
- Rapportering van de activiteiten
- Publicatie van onderzoek

Bijeenkomsten:
Zaterdag van 13u15 tot 17u00.

 • Februari (BC Molsbroek –Lokeren)
 • Maart (BC Molsbroek –Lokeren)
 • September (BC Molsbroek –Lokeren)
 • Oktober (BC Molsbroek –Lokeren)
 • November (BC Molsbroek –Lokeren)
 • December (BC Molsbroek –Lokeren)

BC Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren

Website
Dagvlinders

Lidmaatschap
- Vergaderingen: inschrijven bij S. Cuvelier
- Andere topics: lid zijn van de V.V.E.
Zie www.phegea.org tab <Lid worden>

 

Welcome to the VVE Workgroup Butterflies (VVE WG DV)

New in the Reisverslagen: PACA from 3d of April to 13th of April.

Flieflotter 2017
Vanessa atalanta (Red admiral) has been choosen as butterfly for the category species of this year.

Workshops autumn 2017
The recent dissection workshop was appreciated and with the request to repeat this regularly. In the autumn three Saturdayswere planned.
See: Bijeenkomsten.

Flieflotter2016
This year, Johan Staelens won the photo contest. Congrats, Johan!
All nominated photographs are online.

Objectives of the VVE WG DV:

1. Uniting amateur and professional entomologists with an interest in the classical entomological research of butterflies (Papilionoidea & Hesperioidea) in the West Palaearctic region.
2. Organizing regular meetings, trainings, workshops on technical aspects and supporting fieldwork.
3. Publishing observations, surveys, research and activities aimed at the preservation of the butterflies.

Activities:

- 6 annual meetings
- Excursions and field work
- Research projects
- Collaboration with external research
- Workshops (classical entomological techniques, photography,…)
- Reporting of the activities
- Publication of research

Meetings:
Saturday from 13:15 to 17h00.

 • February (BC Molsbroek –Lokeren)
 • March (BC Molsbroek –Lokeren)
 • September (BC Molsbroek –Lokeren)
 • October (BC Molsbroek –Lokeren)
 • November (BC Molsbroek –Lokeren)
 • December (BC Molsbroek –Lokeren)

BC Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren

Website
Dagvlinders

Membership
- Meetings: registration with S. Cuvelier
- Other topics: membership of V.V.E.
See www.phegea.org tab <Lid worden>

Contact: Sylvain Cuvelier
Diamantstraat 4, B-8900 Ieper, België
  Contact: Sylvain Cuvelier
Diamantstraat 4, B-8900 Ieper, België