Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Werkgroep Dagvlinders


Home V.V.E. | Dagvlinders | Bijeenkomsten | Projecten | Reisverslagen | Veldactiviteiten | Publicaties | Onderzoek | Flieflotter | Benelux |

Welkom bij de VVE Werkgroep Dagvlinders (VVE WG DV)

In memoriam
We zijn 2 twee dierbare vrienden verloren.
Marc Gevers en Fonny Schoeters hebben ons verlaten en laten een grote leegte na.
In de eerste plaats wensen we hun familie en vrienden veel sterkte toe.
Marc en Fonny waren twee warme mensen met een enorme passie voor de natuur en met grote interesse in dagvlinders.
Zij waren bijna dagelijks op pad om te inventariseren en begeesterende foto's te maken.
Voor het project "Dagvlinders Durme- en Scheldegebied waren zij belangrijke vrijwilligers die enorm veel gegevens aanleverden.
Heel regelmatig deelden zij hun belangrijke foto's van sommige zeldzame dagvlinders met ons.
Bijna altijd waren zij er bij als er ergens een activiteit gepland was.
Marc en Fonny, we gaan jullie missen en velen onder ons zullen aan jullie denken wanneer een dagvlinder ons tegemoet vliegt.
Rust in vrede!

Flieflotter 2017
Stef Spruytte is de winnaar van de Flieflotter 2017. Proficiat Stef!
De winnende foto's staan online.

Doelstellingen van de VVE WG DV:

1. Verenigen van amateur en professionele entomologen met interesse in klassiek entomologisch onderzoek van dagvlinders (Papilionoidea & Hesperioidea) binnen het West Palearctisch gebied.
2. Organiseren van vergaderingen, opleidingen, workshops rond technische aspecten en begeleiden van veldwerk.
3. Publiceren van observaties, inventarisaties, onderzoek en activiteiten gericht op het behoud van de dagvlinders.

Activiteiten:

- 6 bijeenkomsten per jaar
- Excursies en veldwerk
- Onderzoeksprojecten
- Samenwerking met extern onderzoek
- Workshops (klassieke entomologische technieken, fotografie, ...)
- Rapportering van de activiteiten
- Publicatie van onderzoek

Bijeenkomsten:
Zaterdag van 13u15 tot 17u00.

 • Februari (BC Molsbroek –Lokeren)
 • Maart (BC Molsbroek –Lokeren)
 • September (BC Molsbroek –Lokeren)
 • Oktober (BC Molsbroek –Lokeren)
 • November (BC Molsbroek –Lokeren)
 • December (BC Molsbroek –Lokeren)

BC Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren

Website
Dagvlinders

Lidmaatschap
- Vergaderingen: inschrijven bij J. Couckuyt
- Andere topics: lid zijn van de V.V.E.
Zie www.phegea.org tab <Lid worden>

 

Welcome to the VVE Workgroup Butterflies (VVE WG DV)

In memoriam
We lost two dear friend.
Marc Gevers and Fonny Schoeters are no longer with us and they leave a big void.
In the first place we wish their family and friends a lot of strenght.
Marc and Fonny were two warm man with a big passion for nature and with great interest in butterflies.
They went in the field, almost every day, to make new surveys or to shoot inspiring photos.
For the project "Dagvlinders Durme- en Scheldegebied" they were important volunteers who provided a lot of data.
Very regularly they shared important photographs of some rare butterflies with us all.
When an activity was planned somewhere, they almost always were present.
Marc and Fonny, we will miss you and many of us will think of you when a butterfly flies towards us.
Rest in peace!

Flieflotter2017
Stef Spruytte won the photo contest. Congrats, Stef!
The nominated photographs are online.

Objectives of the VVE WG DV:

1. Uniting amateur and professional entomologists with an interest in the classical entomological research of butterflies (Papilionoidea & Hesperioidea) in the West Palaearctic region.
2. Organizing regular meetings, trainings, workshops on technical aspects and supporting fieldwork.
3. Publishing observations, surveys, research and activities aimed at the preservation of the butterflies.

Activities:

- 6 annual meetings
- Excursions and field work
- Research projects
- Collaboration with external research
- Workshops (classical entomological techniques, photography,…)
- Reporting of the activities
- Publication of research

Meetings:
Saturday from 13:15 to 17h00.

 • February (BC Molsbroek –Lokeren)
 • March (BC Molsbroek –Lokeren)
 • September (BC Molsbroek –Lokeren)
 • October (BC Molsbroek –Lokeren)
 • November (BC Molsbroek –Lokeren)
 • December (BC Molsbroek –Lokeren)

BC Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren

Website
Dagvlinders

Membership
- Meetings: registration with J. Couckuyt
- Other topics: membership of V.V.E.
See www.phegea.org tab <Lid worden>

Contact: Jurgen Couckuyt
  Contact: Jurgen Couckuyt