Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Werkgroep Dagvlinders


Home V.V.E. | Dagvlinders | Bijeenkomsten | Projecten | Reisverslagen | Veldactiviteiten | Publicaties | Onderzoek | Flieflotter | Benelux |

Welkom bij de VVE Werkgroep Dagvlinders
VVE WG DV

Sinusbeheer in de kijker!
Op de jaarlijkse landelijke dag van de Nederlandse Vlinderstichting is Jurgen Couckuyt uitgeroepen tot Vlinderbeheerder van het jaar en het haalde al de media (doc).

Op 6 februari lanceren we de website: Butterflies in the Benelux
Een uitgebreide en herziene Engelstalige versie van het boek:
Dagvlinders in de Benelux (2013) van Frits Bink.

Doelstellingen van de VVE WG DV:

1. Verenigen van amateur en professionele entomologen met interesse in klassiek entomologisch onderzoek van dagvlinders (Papilionoidea & Hesperioidea) binnen het West Palearctisch gebied.
2. Organiseren van vergaderingen, opleidingen, workshops rond technische aspecten en begeleiden van veldwerk.
3. Publiceren van observaties, inventarisaties, onderzoek en activiteiten gericht op het behoud van de dagvlinders.

Activiteiten:

- 6 bijeenkomsten per jaar
- Excursies en veldwerk
- Onderzoeksprojecten
- Samenwerking met extern onderzoek
- Workshops (klassieke entomologische technieken, fotografie, ...)
- Rapportering van de activiteiten
- Publicatie van onderzoek

Bijeenkomsten:
Zaterdag van 13u15 tot 17u00.

 • Februari (BC Molsbroek –Lokeren)
 • Maart (BC Molsbroek –Lokeren)
 • September (BC Molsbroek –Lokeren)
 • Oktober (BC Molsbroek –Lokeren)
 • November (BC Molsbroek –Lokeren)
 • December (BC Molsbroek –Lokeren)

BC Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren

Website
Dagvlinders

Lidmaatschap
- Vergaderingen: inschrijven bij S. Cuvelier
- Andere topics: lid zijn van de V.V.E.
Zie www.phegea.org tab <Lid worden>

 

Welcome to the VVE Workgroup Butterflies
VVE WG DV

Sinusmanagement in the spotlight!
At the annual national day of the Dutch Vlinderstichting, Jurgen Couckuyt was named Butterfly conservator of the year and it was already taken up by the media (doc).

On 6th of February we launch the website: Butterflies in the Benelux
An extended and revised English version of the book:
Dagvlinders in de Benelux
(2013) from Frits Bink.

Objectives of the VVE WG DV:

1. Uniting amateur and professional entomologists with an interest in the classical entomological research of butterflies (Papilionoidea & Hesperioidea) in the West Palaearctic region.
2. Organizing regular meetings, trainings, workshops on technical aspects and supporting fieldwork.
3. Publishing observations, surveys, research and activities aimed at the preservation of the butterflies.

Activities:

- 6 annual meetings
- Excursions and field work
- Research projects
- Collaboration with external research
- Workshops (classical entomological techniques, photography,…)
- Reporting of the activities
- Publication of research

Meetings:
Saturday from 13:15 to 17h00.

 • February (BC Molsbroek –Lokeren)
 • March (BC Molsbroek –Lokeren)
 • September (BC Molsbroek –Lokeren)
 • October (BC Molsbroek –Lokeren)
 • November (BC Molsbroek –Lokeren)
 • December (BC Molsbroek –Lokeren)

BC Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren

Website
Dagvlinders

Membership
- Meetings: registration with S. Cuvelier
- Other topics: membership of V.V.E.
See www.phegea.org tab <Lid worden>

Contact: Sylvain Cuvelier
Diamantstraat 4, B-8900 Ieper, België
  Contact: Sylvain Cuvelier
Diamantstraat 4, B-8900 Ieper, België