Dagvlinder logo

Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Werkgroep Dagvlinders


Home V.V.E. | Dagvlinders | Bijeenkomsten | Projecten | Reisverslagen | Veldactiviteiten | Publicaties | Onderzoek | Flieflotter | Benelux | Albania |

Trajecten Zwartsprietdikkopje, Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)


Links: Zwartsprietdikkopje met duidelijk zichtbare zwarte sprietknoppen, 03.vii.2019, vlinderberm brughoofd E17 Hussevelde © Jurgen Couckuyt.
Rechts: ♂ Zwartsprietdikkopje, 02.vii.2019, vlinderberm brughoofd E17 Lindestraat © Jurgen Couckuyt.

Het Zwartsprietdikkopje, Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) is een dagvlinder van ruigere graslanden met overjaars gras. Door een doorgedreven maaibeheer van bermen en het verdwijnen van extensief begraasde graslanden is deze soort zeer sterk achteruit gegaan in het Waasland en de Scheldevallei. Enkele bruggenhoofden langs de E-17 zijn de laatste bastions waar deze soort in grotere aantallen kan gezien worden. Vanuit de VVE WG Dagvlinders willen we enkele van deze resterende populaties de komende jaren nauwgezet opvolgen en doen we bij deze een warme oproep naar geïnteresseerden om tijdens de vliegtijden een aantal keer de volgende trajecten te lopen en alle waarnemingen in te geven op www.waarnemingen.be.
Het zwartsprietdikkopje vliegt in één generatie van begin juli tot half augustus.


Fenologiegrafiek van het Zwartsprietdikkopje © Project Dagvlinders Durme- en Scheldegebied.

Afspraken rond het lopen van de trajecten:
- Het lopen van een traject voor inventarisatie is pas nuttig als het volledig wordt gelopen. Losse waarnemingen worden in de verwerking niet mee opgenomen.
- De datum van het lopen van een traject wordt doorgegeven door Philippe voor verwerking van alle telgegevens. Vrijwilligers krijgen een seintje als het moment is aangebroken om het traject te lopen.
- Tijdens het inventariseren van de doelsoort Zwartsprietdikkopje kunnen andere soorten meegeteld worden. Dit is zelfs nuttig en moedigen we dan ook graag aan.
- De trajecten worden gelopen op de bermen dus tussen de weg en de benedenzijde van de berm.

Trajecten

1. Vlinderberm brughoofd E-17 Nieuwe straat Lokeren
Dit traject is bereikbaar via de Nieuwe straat te Lokeren of via de Vlietstraat te Zele.
Momenteel zijn er werken in het kader van de ontwikkeling van het industriezone E-17/4. Er is geen doorgang tussen Lokeren en Zele met de wagen.
Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke omleiding voorzien.


Brughoofd E-17 Nieuwe straat Lokeren. Bron: https://kaart.natuurenbos.be (met dank aan ANB)
Oranje: Traject e-17 Nieuwe straat. Dit traject kan gelopen worden op ongeveer één uur.
Groen: Everslaarbos.
Het traject kan gecombineerd worden met een bezoek aan het Everslaarbos. Dit bos is aangelegd met brede dreven en open plekken en is dus interessant voor dagvlinders.

2. Vlinderberm brughoofd E-17 Lindestraat Lokeren
Dit traject is bereikbaar via de Lindestraat te Berlare (Overmere) of via de Bijkamstraat te Lokeren.


Brughoofd E-17 Lindestraat Lokeren. Bron: https://kaart.natuurenbos.be (met dank aan ANB)
Oranje: het traject.
Dit traject is bereikbaar via de Lindestraat te Berlare (Overmere) of via de Bijkamstraat te Lokeren en kan gecombineerd worden met traject 3.

3. Vlinderberm brughoofd E-17 Heiende Lokeren
Dit traject is bereikbaar via Heiende Lokeren of via Kerkstraat Berlare (Overmere) en is op korte afstand van traject 2.


Brughoofd E-17 Heiende Lokeren. Bron: https://kaart.natuurenbos.be (met dank aan ANB)
Oranje: het traject. Dit traject kan gecombineerd worden met traject 2.

Interesse om één van deze trajecten regelmatig te lopen tijdens de maanden mei en augustus om Hooibeestjes te tellen?
Neem contact op met Philippe Van de Velde, 0474/89 42 26.

Contact Werkgroep Dagvlinders: Jurgen Couckuyt