Project Dagvlinders
Durme- en Scheldestreek 2013 – 2017


Jurgen Couckuyt, Sylvain Cuvelier, Daan van Eenaeme,
Paul Durinck, Ortwin Hoffmann, Philippe Van de Velde,
Thomas Van Lancker, Tom Vermeulen en Raphaël Windey

Logo VVE WG DV

Vlaamse Vereniging voor Entomologie
VVE Werkgroep Dagvlinders


Flemish Entomological Society
VVE Workgroup Butterflies


Home V.V.E. | Dagvlinders | Project Durme- en Scheldestreek | Vanaf 2017| Tuinmeetnet | Inleiding | Methode | Middelen | Besluit | Soorten

 

BESLUIT

Tot op heden kunnen we nu al voorzichtig besluiten dat het zinvol is om een project op deze schaal uit te voeren. Er komen nieuwe zaken aan het licht die nooit eerder werden beschreven in een vorig werk. Na 5 jaar intense studie en onderzoek van dit gebied zal blijken dat dit project kan gebruikt worden als modelproject voor andere regio’s in Vlaanderen. Er valt heel wat meer te ontdekken dan tot nu toe wordt aangenomen en dit project illustreert dit reeds.
Na het project zal een boek gepubliceerd worden over het verloop van 5 jaar intensief zoeken naar dagvlinders. Dit boek zal geen atlaswerk zijn zoals vele andere werken maar chronologisch de 5 jaar beschrijven zoals die door ons en de vele vrijwilligers zijn beleefd. Het is de bedoeling dat er vooral foto’s worden gebruikt van de vrijwilligers die hun deel van de data tijdens die 5 jaar hebben doorgegeven.
In het boek zal in het bijzonder aandacht besteed worden aan:

  • de evolutie van de verspreiding van een soort in het gebied (trend);
  • biotopen: Voorkeur, evolutie, overbrugbaarheid;
  • de vondst van nieuwe soorten, zwervers of vaste populaties;
  • de afhankelijkheid van een soort van de verspreiding van haar waardplant (hoe lokaal is een soort? Bv. de Keizersmantel en de verspreiding van Bleeksporig bosviooltje);
  • het verband tussen klimaat en de soortverspreiding (bv. de invloed van een warm voorjaar of een warme zomer op het al of niet voorkomen van een goede eerste, tweede, derde generatie,…);
  • nectar- of andere planten die de voorkeur genieten van een bepaalde soort (bv. Oranje zandoogje en Jacobskruiskruid, Koevinkje en Adelaarsvaren);
  • te verwachten nieuwkomers (nog niet gevonden soorten die in opmars zijn);

en vele andere gerelateerde zaken.

 

Lokeren, 24 februari 2016. Project Dagvlinders Durme- en Scheldegebied.

 


Contact: Jurgen Couckuyt.