Project Dagvlinders
Durme- en Scheldestreek 2013 – 2017


Jurgen Couckuyt, Sylvain Cuvelier, Daan van Eenaeme,
Paul Durinck, Ortwin Hoffmann, Philippe Van de Velde,
Thomas Van Lancker, Tom Vermeulen en Raphaël Windey

Logo VVE WG DV

Vlaamse Vereniging voor Entomologie
VVE Werkgroep Dagvlinders


Flemish Entomological Society
VVE Workgroup Butterflies


Home V.V.E. | Dagvlinders | Project Durme- en Scheldestreek | Inleiding | Vanaf 2017 | Tuinmeetnet | Methode | Middelen | Besluit | Soorten

DOELSTELLING

Het maken van een gedetailleerde inventarisatie van dagvlinders in de streek van Moervaart en Zuidlede, Durme, Schelde en Dender over een periode van 5 jaar.
Het gebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 1000 km² of 100.000 ha.

Kaart van het werkingsgebied waarop de data worden verwerkt van alle gevonden soorten.


Contact: Jurgen Couckuyt.